Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenke Tankōkai Sunshinkai
z siedzibą w Warszawie,
ul. Kompasowa 10 m. 39 04-048 Warszawa,
numer KRS 0000209443, oddział centralnej informacji KRS, Warszawa rejestr stowarzyszeń, innych org. społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
NIP 9512161627; REGON 140278505

Numer rachunku bankowego: 71 1140 1010 0000 5270 3600 1001

mBank SA (Formerly BRE Bank SA)
00-065 Warszawa
SWIFT/BIC code: BREXPLPWWA1
IBAN: PL 71 1140 1010 0000 5270 3600 1001

-----------------------

adres e-mail: sunshinkai@sunshinkai.org.pl

Honorowy Prezes: Jadwiga Rodowicz-Czechowska
Honorowi Wiceprezesi: Ewa Pałasz-Rutkowska, Tsuneo Okazaki
Doradca Nieustający: Michiru Sugimoto
Honorowi Doradcy: Agnieszka Kozyra, Joanna Wasilewska, Joanna Bator

Prezes: Urszula Mach (e-mail: urszula.mach@sunshinkai.org.pl)
Wiceprezes: Iwona Mroczek-Wardzińska (e-mail: iwona.m.w@sunshinkai.org.pl)
Wiceprezes - Skarbnik: Lidia Kostrzyńska (e-mail: lidia.k@sunshinkai.org.pl)

Administrator portalu: Robert Maron (e-mail: robmar@sunshinkai.org.pl)

Zapraszamy też na nasze forum: http://www.sunshinkai.org.pl/sunshinkai-forum