Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy o jednej z japońskich sztuk tradycyjnych - drogi herbaty (inaczej: chanoyu, ceremonia parzenia herbaty) oraz związanych z nią zjawiskach kulturowych, filozoficznych, artystycznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

*Organizację kursów, pokazów, odczytów i warsztatów o tematyce związanej ze światem chanoyu.
*Tworzenie miejsc stosownych do nauki i uprawiania sztuki herbaty i opiekę nad nimi.
* Organizację wypraw naukowych, wyjazdów kulturoznawczych i szkoleniowych.
*Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach.
*Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i wykładów dla szkół, uczelni, ośrodków kultury oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia.
*Wydawanie publikacji o treści związanej z chanoyu bądź powiązanych zjawisk i nurtów kulturalnych.