Od pewnego czasu umieszczamy też aktualne informacje bezpośrednio na naszym forum - zapraszamy!

powrót
rok 2007
rok 2006


Rok 2005 i wcześniej


-

2005-12-04 Parzyliśmy herbatę podczas otwarcia pracowni Lecha Żurkowskiego (fot. Marta Trojanowska).

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria

-

2005-03-24 Warsztaty z sensei Sugimoto: usucha przy zimowym palenisku (fot. Michał Matusiak).

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleria

-

2005-03-19 Uroczystość przekazania przez naszą nauczycielkę, Sugimoto Soen, certyfikatów Urasenke Lidii Kostrzyńskiej, Annie Zalewskiej i Iwonie Mroczek (fot. Michał Matusiak).

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleria

-

2005-03 Okeiko, czyli lekcja, z naszą nauczycielką, sensei Sugimoto Soen (fot. Anna Zalewska).

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria

-

2004-06-04 Czwartego czerwca dwa tysiące czwartego roku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie Sunshinkai w Krajowym Rejestrze Sądowym.

-

2002-09 Wizyta Sugimoto sensei, jeszcze na Krochmalnej (fot. Sugimoto Michiru).

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleria

-

2002-02-02 ...a tak kiedyś wyglądały nasze spotkania w TLSie (fot. Robert Maron).

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleria

-


powrót
rok 2007
rok 2006